• Żel do prania Coccolino Care black 1,12l Unilever Więcej
  • Żel do prania Coccolino Care black 1,12l Unilever Więcej
  • Żel do prania Coccolino Care black 1,12l Unilever

  • 33,92zł / l
   37,99
  • Coccolino Care Black Żel do prania czarnych i ciemnych tkanin Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Zawiera Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością…
  • Dodaj do koszyka
  1120 g