Regulamin sklepu internetowego Społem Kielce sklep.spolemkielce.pl

 

I. Postanowienia
ogólne

 

1.    
Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca
2018 prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646
)  prowadzącym sklep internetowy znajdujący się
pod domeną internetową 
e-sklep.spolemkielce.pl, zwany
dalej „Sklep” jest SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w
Kielcach, ul. Świętego Leonarda 6, kod pocztowy 25-311.

2.    
Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty
elektronicznej:  
e-sklep@spolemkielce.pl lub pod
nr tel.: 607 963 841.

3.    
Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa
i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego
Sklep Internetowy.

4.    
Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej
na stronie spolemkielce.pl oraz sklep.spolemkielce.pl oraz w
siedzibie podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

5.    
Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego
wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności
udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana
każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego
zamówienia.

6. Właściciel Sklepu Internetowego informuje, że nie publikuje opinii o
oferowanych przez siebie produktach, taka informacja znajduje się na górze/dole głównej
strony Sklepu internetowego sklep.spolemkielce.pl

 

II. Definicje

1.    
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

2.    
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sklep.spolemkielce.pl,
prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

3.    
Właściciel – SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w
Kielcach, ul. Świętego Leonarda 6, kod pocztowy 25-311

4.    
Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie
z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

5.    
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie
na stronę internetową Sklepu.

 

 

 

 

6.    
Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych
transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta
zamówień.

7.    
Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika,
którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca
na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu
Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail,
imienia i nazwiska.

8.    
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej
z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

9.    
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym
imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

10. Dni robocze – dni
tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

11. Regulamin – niniejszy
dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
oraz nabywania w nim produktów.

 

III. Techniczne
warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    
W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
– urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
– dostęp do sieci Internet;
– adres poczty email.

2.    
Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi.
Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są
w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem
na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany
informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co
w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań
i preferencji każdego Użytkownika . Klient decyduje o stosowaniu
plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną
możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który
w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.    
Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania
z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne
w Sklepie Internetowym.

4.    
Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce
Plików Cookies, udostępnionej pod adresem sklep.spolemkielce.pl stanowiącej
integralną część Regulaminu.

 

 

 

IV. Rejestracja
i Logowanie

1.    
Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając
adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2.    
Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się
z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla
każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu
e-mail oraz nowego hasła. Rejestracja i prowadzenie Konta Klienta jest
nieodpłatne. Poprzez dokonanie rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie
usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta. Klient może usunąć
konto w dowolnym momencie wysyłając taką informację na adres e-mail info@spolemkielce.pl. Usunięcie konta
oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wszystkie
dane zostaną usunięte za wyjątkiem danych koniecznych do obsługi reklamacji i
obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do zakończenia okresu
przedawnienia roszczeń.

3.    
Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie
Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są
w pkt. V ust. 9 Regulaminu.

4.    
Klient zobowiązuje się do podania swoich prawdziwych danych.

5.    
Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
– przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
– dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6.    
Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie
Internetowym osobom trzecim.

7.    
Zarejestrowany Klient ma możliwość:
– dostępu do statusu oraz historii zamówień;
– otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
– informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
– zamówienia Produktu,
– zmiany swoich danych;
– zmiany swojego hasła;
– sprawdzenia swojego zamówienia.

8.    
Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link potwierdzenie
rejestracji.

9.    
Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

10. Klient nie może
kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez
uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

11. Klient ma prawo do
zakupów bez rejestracji za pomocą prawdziwych danych deklarowanych w procesie
zakupów.

 

V. Realizacja zamówień

1.    
Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej
porze, poza przerwami technicznymi lub przypadkami nie wynikającymi z winy
właściciela lub operatora sklepu internetowego.

2.    
Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie
generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera
proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę
zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron
umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

3.    
Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem
złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić
o tym

Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych
rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi
skorygowaną treść proponowanej umowy.

4.    
Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta,
importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer
lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty
gwarancyjnej.

5.    
Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

6.    
Klient składa zamówienie w następujący sposób:
– wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
– podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza
dostawy;
– wybór formy dostawy i płatności;
– zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”;
– wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
– zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie
później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt
i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie
wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

7.    
Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

8.    
Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji
na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
– wysłanie wiadomości e-mail na adres: e-sklep@spolemkielce.pl;
– wysłanie wiadomości za pomocą formularza zamówień,
– telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu Internetowego dzwoniąc
pod nr tel.: 607 963 841 (pon-pt w godzinach 8-16, sob w godz. 8-14).

9.    
Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 8., tzn.
dokonując zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma
obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep
na podany przez Klienta adres email.

10. Klient korzystając
z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 7.,
powinien podać:
– nazwę, rozmiar i ilość produktów;
– imię i nazwisko odbiorcy;
– dokładny adres dostawy;
– numer telefonu kontaktowego;
– adres e-mail zamawiającego.

11. Klient zobowiązuje się
do podania prawdziwych danych.

12. Właściciel sklepu ma
możliwość odmówienia realizacji zamówienia jeżeli uzna, że dane podane w
zamówieniu są niezgodne ze stanem faktycznym.

13. Sprzedaż asortymentu z kategorii piwa, wina, alkohole  jest możliwa
wyłącznie z odbiorem osobistym w siedzibie sklepu internetowego tj. Sklep
Mieszko ul. Zagnańska 94, 25-560 Kielce .

14. Sprzedaż papierosów z dowozem  wyłącznie po sprawdzeniu przez
Kierowcę pełnoletności osoby kupującej.

15. W przypadku zamówienia o całkowitej  wadze powyżej 20kg  –
dodatkowa opłata za dostawę będzie uzgadniana telefonicznie.

 

VI. Forma płatności

1.    
Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia
w formie
– BLIK

– Kartką płatniczą podczas obioru zamówienia.

2.    
Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe dane do faktury VAT chcąc ją
otrzymać oraz w odpowiednim miejscu zaznaczyć chęć otrzymania tak owej.

3.    
Zakupy dokonane w sklepie internetowym  uczestniczą w programie „Karta
Klienta Społem”.

 

 

VII. Ceny

1.    
Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego
podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty.
Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów
przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania
płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany
przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych
z opakowaniem.

2.    
Finalna cena zamówienia może się różnić od ceny komunikowanej przez sklep
podczas finalizacji zamówienia. Różnica ta wynika z braku możliwości
dostosowania wagi produktów typu owoce, warzywa, mięso itp w 100% do wartości
zadeklarowanej przez użytkownika i wynika z charakterystyki własnej produktu.

 

3.    
Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest
cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem
zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi
z realizacją umowy.

4.    
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, ale nie
ostatecznej (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana
jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty”
oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail
na adres podany przez Klienta.

5.  Od 01.01.2023r. zgodnie z
Dyrektywą 98/6/WE przy ogłoszeniu o obniżce cen przy wybranych produktach
Właściciel poda wcześniejszą cenę będącą najniższą ceną z ostatnich 30dni.

 

VIII. Dostawa

1.    
Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu
Internetowego, są to: kurier, odbiór osobisty –  od poniedziałku do soboty.

2.    
Maksymalny termin dostawy trwa do 2 dni. W razie przekroczenia terminu
wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia
sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient
może odstąpić od umowy.

3.    
Dostawy odbywają się  od poniedziałku do soboty. W święta dostawy nie są realizowane.

4.    
Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go
otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy
proponowane przez Sklep Internetowy.

5.    
Przesyłki kurierskie nie podlegają ubezpieczeniu.

6.    
Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji
bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

8.    
W przypadku nie dostarczeniu Klientowi pełnego zamówienia, wartość
niezrealizowanej części podlega zwrotowi Kupującemu.

 

 

IX. Prawo odstąpienia
od umowy

 

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

 

1.  Konsument może odstąpić od umowy
bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu
zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do
zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem
na adres: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Kielcach, ul.
Świętego Leonarda 6, kod pocztowy 25-311 lub na adres e-mail
info@spolemkielce.pl

2.    
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest
uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres
siedziby sklepu internetowego: Sklep Mieszko ul. Zagnańska 94, 25-560 Kielce.
Zakupiony towar musi być zdatny do użycia zgodnie z produktem jaki został
nabyty.

3.    
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

4.    
Jeżeli konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób
dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.    
Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze
skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel
zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie
odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca
zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie towaru przed jego upływem.

6.    
W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny
zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi
na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne
poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba
że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7.    
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w wypadkach:
– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np.
zamówienie indywidualne)
– świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
– świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb
konsumenta.

 

X. Prawo Konsumenta do
rękojmi

1.    
Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 12 miesięczną
odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje
domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu
12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili
jego wydania.

2.    
Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność
towaru z umową może być przekazana m.in.
– listownie na adres Stowarzyszenia : SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia
Spożywców z siedzibą w Kielcach, ul. Świętego Leonarda 6, kod pocztowy 25-311
– elektronicznie na adres: e-sklep@spolemkielce.pl;
– telefonicznie, nr tel.: 607 963 841

3.    
W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data
jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia
oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4.    
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5.    
Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej
w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

6.    
W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji,
w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną
na korzyść Klienta.

7.    
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia
produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany
produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia
od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.    
Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez
Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

9.    
Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

10. Prawo do rękojmi
wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

 

 

 

XI. Zasady
przetwarzania danych osobowych Klientów

1.    
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych
określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część
Regulaminu.

 

 

XII. Pozostałe

1.    
Regulaminy są dostępne pod adresem: sklep.spolemkielce.pl

2.    
Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje
Urządzenie oraz dokonania wydruku.

3.    
Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie
Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji
(więcej informacji znajduje się tutaj: 
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/)
lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.

4.    
Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe
na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane
w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji
lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela. 

5.    
Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi
zostaje wyłączona.

6.    
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrzenia
reklamacji i dochodzeniach roszczeń. Konsument może skorzystać
z polubownego rozwiązania sporów drogą elektroniczną np. za pomocą unijnej
platformy internetowej ODR pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Zamówienia złożone od pon-pt do 16:00 oraz w soboty do 14:00
dostarczamy tego samego dnia!

Dowozimy do domu

Płatność przy odbiorze